Vil du skape din egen arbeidsplass basert på å løse en sosial utfordring på Storhaug? Vi i Storhaug Unlimited hjelper deg i gang! Forutsetningen er at ideen din kommer lokalsamfunnet til gode, eller løser en sosial utfordring i nabolaget.

En Unlimiter er en person som ser nye muligheter til å løse en sosial utfordring.
Basert på sitt engasjement og sine ideer får Unlimiters støtte til å gjøre ideer om til en bærekraftig virksomhet. Hvilken støtte som gis avhenger av hvor utviklet ideen er.
Felles for alle Unlimitere er at de blir en del av et nettverk, får tilgang til kontorlokaler og mentorordning. De vil jobbe med å utvikle, teste og bygge løsninger for et bedre nærmiljø og lokalsamfunn.