Støtteordninger

Vi tilbyr støtte til lokale ildsjeler i form av ulike pakkeløsninger basert på hvor utviklet forretningsideen er. Pakkene finnes i tre ulike størrelser med tilpasset støtte og finansiering.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i forkant av søkeprosess for å finne ut hvilken pakke som passer best for deg. Det er også helt greit å ta kontakt uten å ha en konkret idè, men på bakgrunn av ditt engasjement for utfordringer i lokalsamfunnet som du ønsker å gjøre noe med.

Pakker

Pakke 1

Prøv det

Pakken er for deg som har begynt å utforme en idé og ønsker å starte en sosial virksomhet.

 • 10.000 kr
 • Støttespiller
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Drop-in kontorplass
Pakke 2

Gjør det

Pakken er for deg som har kommet noe lenger på veien og er klar til å etablere et sosialt foretak.

 • 50 000 kr
 • Støttespiller
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Drop-in kontorplass
 • Tilgang til møterom
 • Periodevis eget kontor
 • Mentor
Pakke 3

Bygg det

Pakken er tilpasset deg som har et eksisterende sosialt foretak, men som trenger hjelp med vekst, nettverk og/eller hjelp til å få første kunde .

 • 50 000 kr – 100 000 kr
 • Kobling med offentlig sektor
 • Kurs og workshops
 • Fast arbeidsplass eller billig kontorleie
 • Tilgang til møterom
 • Markedsføringstjenester
 • Kobling med investorer
 • Akseleratorprogrammer
 • Mentor

Pakker

Pakke 1

Prøv det

Pakken er for de som har begynt å utforme en idé og ønsker å starte en sosial virksomhet.

 • 10.000 kr
 • Støttespiller
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Drop-in kontorplass
Søk om denne pakken
Pakke 2

Gjør det

Pakken er for deg som har kommet noe lenger på veien og er klar til å etablere et sosialt foretak.

 • 50 000 kr
 • Støttespiller
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Drop-in kontorplass
 • Tilgang til møterom
 • Periodevis eget kontor
 • Mentor
Søk om denne pakken
Pakke 3

Bygg det

Pakken er tilpasset deg som har et eksisterende sosialt foretak, men som trenger hjelp med vekst, nettverk og/eller hjelp til å få første kunde .

 • 50 000 kr – 100 000 kr
 • Kobling med offentlig sektor
 • Kurs og workshops
 • Fast arbeidsplass eller billig kontorleie
 • Tilgang til møterom
 • Markedsføringstjenester
 • Kobling med investorer
 • Akseleratorprogrammer
 • Mentor
Søk om denne pakken

Pakkekriterier

For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:

Du

 • har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for nærmiljøet
 • trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil
 • har oppholdstillatelse til å bo i Norge

Forretningsideen din

 • løser en sosial- eller miljørelatert utfordring, og bidrar til en positiv endring i bydelen
 • har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse utfordringen
 • har ambisjoner om å etablere et sosialt selskap

Du og idéen din trenger

 • noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle din virksomhet
 • ressurser til å komme i gang og/eller prøve noe innovativt
 • et nettverk av likesinnede som jobber for å levere positiv effekt til nabolaget
 • tilgang til et felles co-working sted hvor du kan finne både arbeidsro, inspirasjon og likesinnede forretningsutviklere
 • hjelp til å orientere deg i SosEnt-landskapet og oversikt over komplementære former for støtte

Hvis du blir en Unlimiter må du

 • bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som nabolagsinkubatoren arrangerer og som du blir eksplisitt invitert til
 • referere til Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

Du kan ikke bruke økonomisk støtte på f.eks

 • Å bidra til lønnen din
 • Å betale gjeld
 • Å betale andres lønn
 • Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som er et tilbud til kundene dine.

Du kan ikke få støtte dersom

 • ideen er en del av et etablert firma
 • ideen din handler om politik eller religion
 • du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben
Søk om støtte

Pakkekriterier

For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:

Du

 • har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for nærmiljøet
 • trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil
 • har oppholdstillatelse til å bo i Norge

Forretningsidéen din

 • løser en sosial- eller miljørelatert utfordring, og bidrar til en positiv endring i bydelen
 • har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse utfordringen
 • har ambisjoner om å etablere et sosialt selskap

Du og idéen din trenger

 • noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle din virksomhet
 • ressurser til å komme i gang og/eller prøve noe innovativt
 • et nettverk av likesinnede som jobber for å levere positiv effekt til nabolaget
 • tilgang til et felles co-working sted hvor du kan finne både arbeidsro, inspirasjon og likesinnede forretningsutviklere
 • hjelp til å orientere deg i SosEnt-landskapet og oversikt over komplementære former for støtte

Hvis du blir en Unlimiter må du

 • bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som nabolagsinkubatoren arrangerer og som du blir eksplisitt invitert til
 • referere til Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

Du kan ikke bruke økonomisk støtte på f.eks

 • Å bidra til lønnen din
 • Å betale gjeld
 • Å betale andres lønn
 • Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som er et tilbud til kundene dine.

Du kan ikke få støtte dersom

 • ideen er en del av et etablert firma
 • ideen din handler om politik eller religion
 • du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben
Søk om støtte