Støtteordninger

Vi tilbyr støtte til å teste ideer og utvikle selskaper som løser sosiale utfordringer på Storhaug. Dette gjøres gjennom en trinnvis støtteordning.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i forkant av en søkerprosess for å finne ut om nabolagsinkubatoren er det rette stedet for deg og din idè. Henvendelser basert på lokalt samfunnsengasjement og ønske om å bidra i meningsfylt arbeid er også svært velkomment.

Pakker

Trinn 1

Prøv det

Her får du støtte til å foredle din idè, kunnskap om hvordan du kan teste ideen din og lage en god foretningsmodell.

Prøv det- pakken består av:

 • 10 000 kr
 • Veiledning med støttespiller
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Drop-in kontorplass
Trinn 2

Gjør det

I denne fasen er du klar til å etablere et sosialt foretak.

Gjør det pakken består av:

 • 50 000 kr
 • Veiledning med støttespiller
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Drop-in kontorplass
Trinn 3

Bygg det

I denne fasen fokuseres det på effektmåling, skalering og veien videre.

Bygg det pakken består av: 

 • 100 000 kr
 • Veiledning med støttespiller
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Mulighet for fast kontorplass i en periode
Søk på pakke

Pakkekriterier

For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:

Du

 • har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for nærmiljøet
 • trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil
 • har oppholdstillatelse til å bo i Norge

Forretningsideen din

 • løser en sosial- eller miljørelatert utfordring, og bidrar til en positiv endring i bydelen
 • har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse utfordringen
 • har ambisjoner om å etablere et sosialt selskap

Du og idéen din trenger

 • noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle din virksomhet
 • ressurser til å komme i gang og/eller prøve noe innovativt
 • et nettverk av likesinnede som jobber for å levere positiv effekt til nabolaget
 • tilgang til et felles co-working sted hvor du kan finne både arbeidsro, inspirasjon og likesinnede forretningsutviklere
 • hjelp til å orientere deg i SosEnt-landskapet og oversikt over komplementære former for støtte

Hvis du blir en Unlimiter må du

 • bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som nabolagsinkubatoren arrangerer og som du blir eksplisitt invitert til
 • referere til Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

Du kan ikke bruke økonomisk støtte på f.eks

 • Å bidra til lønnen din
 • Å betale gjeld
 • Å betale andres lønn
 • Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som er et tilbud til kundene dine.

Du kan ikke få støtte dersom

 • ideen er en del av et etablert firma
 • ideen din handler om politik eller religion
 • du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben
Søk om støtte

Pakkekriterier

For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:

Du

 • har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for nærmiljøet
 • trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil
 • har oppholdstillatelse til å bo i Norge

Forretningsidéen din

 • løser en sosial- eller miljørelatert utfordring, og bidrar til en positiv endring i bydelen
 • har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse utfordringen
 • har ambisjoner om å etablere et sosialt selskap

Du og idéen din trenger

 • noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle din virksomhet
 • ressurser til å komme i gang og/eller prøve noe innovativt
 • et nettverk av likesinnede som jobber for å levere positiv effekt til nabolaget
 • tilgang til et felles co-working sted hvor du kan finne både arbeidsro, inspirasjon og likesinnede forretningsutviklere
 • hjelp til å orientere deg i SosEnt-landskapet og oversikt over komplementære former for støtte

Hvis du blir en Unlimiter må du

 • bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som nabolagsinkubatoren arrangerer og som du blir eksplisitt invitert til
 • referere til Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

Du kan ikke bruke økonomisk støtte på f.eks

 • Å bidra til lønnen din
 • Å betale gjeld
 • Å betale andres lønn
 • Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som er et tilbud til kundene dine.

Du kan ikke få støtte dersom

 • ideen er en del av et etablert firma
 • ideen din handler om politik eller religion
 • du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben
Søk om støtte