Sosiale entreprenører

[sosia:´le aŋtrəprenø:´rer]
Personer som bidrar med nye løsninger på sosiale utfordringer. De drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig, og samarbeider ofte på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Unlimitere er individer som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke som følger reisen til sosial entreprenørskap fra idé, til pilotprosjekt, og videre til skalering.

Unlimited-modellen har en personbasert tilnærming. Fokuset er på personer som brenner for å finne gode løsninger på sosiale utfordringer, og dermed – enten de er klar over det eller ikke – har lyst til å bli en sosial entreprenør.

Hvordan få støtte
For å få tildelt støtte fra Storhaug Unlimited og dermed bli en Unlimiter må man presentere ideen sin, oppfylle kriteriene og bli godkjent av ressursgruppen som vurderer søknadene til nabolagsinkubatoren. Støtten vi tilbyr inkluderer et lokalt sted å jobbe med andre Unlimitere, nettverk innen offentlig og privat sektor, personlig oppfølgning, mentorskap, og finansiell støtte.

Våre unlimitere

Bilde: Priscila Serrano

Prøv det-pakke: Priscila Serrano

Sosialt mål: Å skape kreative sosiale møteplasser for barn og ungdom til å uttrykke seg gjennom kunstneriske, kulturelle og kreative…

Bygg det-pakke: Helen Ellingsen

Sosialt mål: Å tilby lik kvalitetssikret språkopplæring til alle for raskere inkludering i samfunnet.

Bilde: Co creators

Gjør det-pakke: Kaisa, Marta og Gunn Kristine

Sosialt mål: Å gjøre det lettere for innbyggerne å ta del i planleggingen av sitt eget nærmiljø og lage arenaer for samskaping innen by og…

Bilde: Kristian Fagerland

Prøv det-pakke: Kristian Fagerland

Sosialt mål: Bedre oppvekst og stressmestring for barn gjennom sosiale og fysiske kreative aktiviteter.

Bilde: Ieva Kvaselyte

Medlem av nabolagsinkubator: Ieva Kvaselyte

Sosialt mål: Å fremme bedre helse og livskvalitet via dans og bevegelsesterapi.

Bilde: Ole Jan Hustøl

Prøv det-pakke: Olian Lopez Hustøl

Sosialt mål: Å få ungdommer med sosiale utfordringer deltakende i det sosiale fellesskap, ved å styrke opp selvfølelse og opplevelse av…

Bilde: Eduardo, Ingvild og LIse

Prøv det-pakke: Eduardo, Ingvild og Lise

Sosialt mål: Å gi arbeidssted og tverrkunstnerisk kollegium til nyetablerte kunstnere fra ulike fagfelt i Stavanger. Vi ønsker å fylle…

Sosial entreprenør Helle Barstad

Prøv det-pakke: Helle Karin Barstad

Sosialt mål: Skape mestring og bedre helse hos barn og voksne gjennom målrettet bruk av terapidyr.

Bygg det-pakke: Kurt Øverland

Sosialt mål: Å skape et yrke og arbeidsplass til unge voksne som er mer praktiker enn akademiker, kanskje har vanskelig for å følge vanlig…

Prøv det-pakke: Kari Moe

Sosialt mål: Bedre helse og sosial tilhøringhet til beboere på Storhaug gjennom å tilrettelegge for kombinasjon av helårsbading og bruk av…

Gjør det-pakke: Jan Erik Sundstrøm og Siv Anett Forus

Sosialt mål: Storhaug snekkerforening er en sosial møteplass for alle som ønsker å snekre, male og gjøre andre "handy" prosjekter.

Bilde: Sosial entreprenør Inge William Danielsen

Gjør det-pakke: Inge William Danielsen

Sosialt mål: Delta Rogaland AS tilbyr arbeidstrening for personer med innvandrerbakgrunn som har vanskelig for å komme inn i det ordinære…

Bilde: Sosial entreprenør Mariama Faal

Prøv det-pakke: Mariama Faal

Sosialt mål: Skape aktiviteter og gode møtesteder for barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Målet er at barn, ungdom og deres familier…

Bilde: Sosial entreprenør Diana Pettersen

Prøv det-pakke: Diana Pettersen

Sosialt mål: å skape et sosialt, kreativt og inkluderende miljø for den unge generasjonen på Storhaug. Det siktes å lære, promotere og…

Bilde: sosial entreprenør Martha Svee

Medlem av nabolagsinkubator: Martha Svee

Sosialt mål: å skape en trygg møteplass for barn med fokus på bevegelsesglede, mestring, selvfølelse og å finne sin egen rytme i dans ved…

Bilde: Sosial entreprenør Patricia Mendes

Gjør det-pakke: Patricia Mendez

Sosialt mål: Å oppnå lik representasjon av kvinner med ulik bakgrunn som gründere og bedriftsledere i regionen.

Bilde: Sosial entreprenør Gyda Øian

Prøv det-pakke: Gyda Øian

Sosialt mål: Å få flere i fysisk aktivitet ved å senke terskelen for deltakelse, og forebygge ensomhet og utenforskap gjennom deltakelse i…