Sosiale entreprenører

[sosia:´le aŋtrəprenø:´rer]
Personer som bidrar med nye løsninger på sosiale utfordringer. De drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig, og samarbeider ofte på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Unlimitere er individer som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke som følger reisen til sosial entreprenørskap fra idé, til pilotprosjekt, og videre til skalering.

Unlimited-modellen har en personbasert tilnærming. Fokuset er på personer som brenner for å finne gode løsninger på sosiale utfordringer, og dermed – enten de er klar over det eller ikke – har lyst til å bli en sosial entreprenør.

Hvordan få støtte
For å få tildelt støtte fra Storhaug Unlimited og dermed bli en Unlimiter må man presentere ideen sin, oppfylle kriteriene og bli godkjent av ressursgruppen som vurderer søknadene til nabolagsinkubatoren. Støtten vi tilbyr inkluderer et lokalt sted å jobbe med andre Unlimitere, nettverk innen offentlig og privat sektor, personlig oppfølgning, mentorskap, og finansiell støtte.

Eksempler fra Tøyen Unlimited

Bygg det-pakke: Jinn Merethe Jansen og Byverkstedet

Sosialt mål: Gjennom håndverk og kreativt arbeid skal barn og unge få oppleve både mestring og skaperglede. Vi ønsker å nå ut til så mange…

Gjør det-pakke: Shad Ibrahim Hussein og Café B04

Sosialt mål: Å lage en fungerende møteplass og en portal for sosial mobilitet for unge. Mange unge opplever mistillit til systemet, og…

Prøv det-pakke: Faisa Warsame og Håp Kompetanse

Sosialt mål: Å skape en bedre hverdag for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre, hovedsakelig somaliske foreldre, finner…

Gå til Tøyen Unlimited for å lese mer