Sosiale entreprenører

[sosia:´le aŋtrəprenø:´rer]
Personer som bidrar med nye løsninger på sosiale utfordringer. De drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig, og samarbeider ofte på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Unlimitere er individer som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke som følger reisen til sosial entreprenørskap fra idé, til pilotprosjekt, og videre til skalering.

Unlimited-modellen har en personbasert tilnærming. Fokuset er på personer som brenner for å finne gode løsninger på sosiale utfordringer, og dermed – enten de er klar over det eller ikke – har lyst til å bli en sosial entreprenør.

Hvordan få støtte
For å få tildelt støtte fra Storhaug Unlimited og dermed bli en Unlimiter må man presentere ideen sin, oppfylle kriteriene og bli godkjent av ressursgruppen som vurderer søknadene til nabolagsinkubatoren. Støtten vi tilbyr inkluderer et lokalt sted å jobbe med andre Unlimitere, nettverk innen offentlig og privat sektor, personlig oppfølgning, mentorskap, og finansiell støtte.

Våre unlimitere

Prøv det-pakke: Vorian Maryssael

Sosialt mål: Hänga bidrar til å skape møter mellom mennesker. Gjennom denne digitale plattformen kan man opprette en interessebasert…

Bygg det-pakke: Byauk

Sosialt mål: ByAuk vil ta i bruk nytt areal i byen til matproduksjon. Plener som klippes og sjeldent brukes - skal bli utgangspunktet for…

Gjør det-pakke: Linn F. Håland

Sosialt mål: Stavanger Kvinnesenter skal være et komplementært tilbud til de offentlige tjenestene for innvandrerkvinner i Stavanger.…

Bygg det-pakke: Nils Christian Fossdal

Sosialt mål: Elefantteateret er stedet hvor alt er tilpasset de aller yngste og deres familier. Barnekonvensjonen, artikkel 31, sier at…

Gjør det-pakke: Kristine Næss

Sosialt mål: Vi ønsker å skape et åpent fellesskap, der du kan komme alene eller sammen med andre. Gjennom en konkret aktivitet ønsker vi å…

Bilde: Ieva Kvaselyte

Prøv det-pakke: Ieva Kvaselyte

Sosialt mål: Å fremme bedre helse og livskvalitet via dans og bevegelsesterapi.

Bygg det-pakke: Kenneth Bøe

Sosialt mål: Skape et sosialt og kreativt snekkerverksted for alle som vil bygge eller fikse noe.

Bilde: Sosial entreprenør Mariama Faal

Gjør det-pakke: Mariama Faal

Sosialt mål: Skape aktiviteter og gode møtesteder for barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Målet er at barn, ungdom og deres familier…

Alumni

Consulatet

Sosialt mål: Consulatet er organisert som et samvirke med formål om å holde lav leiepris på lokalene, samt at medlemmene deler utstyr,…

Bilde: Priscila Serrano

Priscila Serrano – Urban hands

Sosialt mål: Å skape kreative sosiale møteplasser for barn og ungdom til å uttrykke seg gjennom kunstneriske, kulturelle og kreative…

Helen Ellingsen – INLINGOO

Sosialt mål: Å tilby lik kvalitetssikret språkopplæring til alle for raskere inkludering i samfunnet.

Bilde: Co creators

Kaisa, Marta og Gunn Kristine – Co-Creators

Sosialt mål: Å gjøre det lettere for innbyggerne å ta del i planleggingen av sitt eget nærmiljø og lage arenaer for samskaping innen by og…

Bilde: Kristian Fagerland

Kristian Fagerland – Camp Storhaug

Sosialt mål: Bedre oppvekst og stressmestring for barn gjennom sosiale og fysiske kreative aktiviteter.

Bilde: Ole Jan Hustøl

Olian Lopez Hustøl – Pathfinders

Sosialt mål: Å få ungdommer med sosiale utfordringer deltakende i det sosiale fellesskap, ved å styrke opp selvfølelse og opplevelse av…

Bilde: Eduardo, Ingvild og LIse

Eduardo, Ingvild og Lise – KRA: Kunst Rom Arbeid

Sosialt mål: Å gi arbeidssted og tverrkunstnerisk kollegium til nyetablerte kunstnere fra ulike fagfelt i Stavanger. Vi ønsker å fylle…

Sosial entreprenør Helle Barstad

Helle Karin Barstad – Firbeint terapi

Sosialt mål: Skape mestring og bedre helse hos barn og voksne gjennom målrettet bruk av terapidyr.

Kurt Øverland – Sykkelservice as

Sosialt mål: Å skape et yrke og arbeidsplass til unge voksne som er mer praktiker enn akademiker, kanskje har vanskelig for å følge vanlig…

Kari Moe – Stavanger badstuer

Sosialt mål: Bedre helse og sosial tilhøringhet til beboere på Storhaug gjennom å tilrettelegge for kombinasjon av helårsbading og bruk av…

Wisam Shoqeyr – Delta Rogaland AS

Sosialt mål: Delta Rogaland AS tilbyr arbeidstrening for personer med innvandrerbakgrunn som har vanskelig for å komme inn i det ordinære…

Bilde: Sosial entreprenør Diana Pettersen

Diana Pettersen – Atelier Varmen

Sosialt mål: å skape et sosialt, kreativt og inkluderende miljø for den unge generasjonen på Storhaug. Det siktes å lære, promotere og…

Bilde: sosial entreprenør Martha Svee

Martha Svee – HipHop Martha

Sosialt mål: å skape en trygg møteplass for barn med fokus på bevegelsesglede, mestring, selvfølelse og å finne sin egen rytme i dans ved…

Bilde: Sosial entreprenør Patricia Mendes

Patricia Mendez – Seeds of Norway

Sosialt mål: Å oppnå lik representasjon av kvinner med ulik bakgrunn som gründere og bedriftsledere i regionen.

Bilde: Sosial entreprenør Gyda Øian

Gyda Øian – Aktivitetsoversikt

Sosialt mål: Å få flere i fysisk aktivitet ved å senke terskelen for deltakelse, og forebygge ensomhet og utenforskap gjennom deltakelse i…