Om oss

Storhaug Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing på Storhaug. Vi støtter ildsjeler med ideer om hvordan løse sosiale utfordringer på Storhaug, og som ønsker å starte en virksomhet. Denne måten å jobbe på, kalles "sosialt entreprenørskap".

Vi tror på sosial verdiskaping ved å gi lokale beboere mulighet til å starte sin egen bedrift gjennom å prøve, gjøre og bygge egne løsninger på sosiale utfordringer.

Storhaug Unlimited er en del av nettverket Norge Unlimited som er en plattform med tilhørende metodikk som støtter oss i utviklingen av nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited.  Vi samarbeider tett med Tøyen unlimited for å lære av deres mangeårige arbeid for sosiale entreprenører på Tøyen, samt for å utvikle konseptet og sikre kvalitet i alle ledd. Les mer om Unlimitedmodellen og erfaringer fra Tøyen unlimited her.

Nabolagsinkubator [na:`bola:gsinkuba:´tor]
Med nabolagsinkubator mener vi en kombinasjon av arbeidsplass, kunnskapssenter og et fellesskap for individer som ønsker å bidra til et bedre lokalsamfunn. Den bygger sosial kapital, selvtillit og nye nettverk. En nabolagsinkubator inkluderer både sosiale entreprenører, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. For noen er nabolagsinkubatoren første trinn til etablering (og eventuelt utvikling) av egen samfunnsbedrift og påfølgende realisering av sosial gevinst og nye arbeidsplasser.

Kontakt

Jeanette Osberg

Prosjektleder, Storhaug Unlimited
Innbyggerdialog, Stavanger kommune

Telefon: 92 43 54 41

E-post: jeanette.osberg@stavanger.kommune.no

Camilla Torvik Tønne

Norge unlimited
Rådgiver Smartbyavdelingen, Stavanger kommune

Telefon: 400 81 269
E-post:camilla.torvik.tonne@stavanger.kommune.no

Aktivitetshuset i Kvitsøygata 3

Storhaug unlimited er en del av aktivitetshuset i Kvitsøygata 3. Her deler vi fasiliteter med resten av områdesatsingen for Storhaug, Frivillighetssentralen på Storhaug, Juniorklubb (kyviksmarka ungdomsklubb) og Home start. Aktivitetshuset skal gjøre det mulig for ulike aktører å jobbe tettere og samarbeide på tvers for å utvikle nye tjenester for bydelen. Kontor og møterom kan også lånes av innbyggere og lokale foreninger og andre som trenger en møteplass i bydelen. Dette bookes gjennom aktiv kommune.

Kart

Kvitsøygata 3, 4014 Stavanger