Samarbeid

Storhaug unlimited er en del av områdesatsinger for Storhaug bydel. Vi ser på samarbeid med kommune, statlige foretak og lokalt næringsliv som en viktig suksessfaktor.

Eksisterende virksomheter kan være viktige bidragsytere, samarbeidspartnere og kunder til våre sosiale entreprenører. Storhaug Unlimited vil gjerne besøke virksomheter og fortelle om vårt prosjekt. Ta gjerne kontakt dersom dette er av interesse.

Vi ønsker også å samarbeide med ressurspersoner som har erfaring innenfor ulike områder som kan hjelpe sosiale virksomheter og enkeltindivider i tidlig fase. Måter å bidra på kan være alt fra å holde et foredrag til å være mentor for en sosial entreprenør.

Ta gjerne kontakt eller kom på et av våre arrangement!

Vi kan love deg at du blir inspirert av engasjementet og ideene som våre sosiale entreprenører har for sitt lokalsamfunn.