Bilde: Sosial entreprenør Helle Karin Barstad
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Skape mestring og bedre helse hos barn og voksne gjennom målrettet bruk av terapidyr.

Helle Karin Barstad – Firbeint terapi

Forretningsidé: Bakgrunnen for å starte Firbent Terapi var ett brennende ønske om å benytte dyr til å hjelpe og å glede andre mennesker. Dyr har en nærmest magisk tiltrekningskraft på oss mennesker, i tillegg til mange positive fysiologiske effekter. Forskning viser at samvær med dyr virker både beroligende og angstdempende og det har en betydelig effekt på trivsel og livskvalitet. Dyrenes nærvær fremkaller minner, skaper nysgjerrighet, og engasjerer. Når vi bruker dyr i målrettet arbeid har vi et effektivt verktøy til å motivere mennesker til å delta i helsefremmende aktiviteter, og til å motivere til læring.
Vi har ulike prosjekter som involverer interaksjon mellom dyr og mennesker. Vi har lang erfaring i å bruke terapihunder innen eldreomsorg og psykisk helse og arbeider nå med å etablere et tilbud om leksehjelp med leksehunder.
Studier tyder på at lekser øker sosiale forskjeller mellom barn av ressurssterke foreldre og barn av mindre ressurssterke foreldre. Foreldres norskkunnskaper og utdanningsnivå er ofte avgjørende for kvaliteten av leksehjelpen barn får i hjemmet, og ikke alle skoler har tilbud om leksehjelp til alle elever. Barn som ikke får tilstrekkelig hjelp med leksene har et dårligere utgangspunkt for å prestere faglig, samt større risiko for å miste motivasjon for skole og skolearbeid.
Å få leksehjelp av en voksen med en «leksehund» gir motivasjon, ro og konsentrasjon som hjelper barna til å mestre leksene.

I tillegg har vi anskaffet fem miniatyrhester som vil gi barn og unge en arena hvor de kan lære om både hester og om seg selv. Ved bruk av hestene og miljøet på gården kan vi videreutvikle viktige egenskaper som respekt, empati, ansvar, og det å «ta i et tak» når det trengs. Hestene vil også brukes til å hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse til å delta i aktivt friluftsliv.

Bakgrunn: Helle er utdannet pedagog og hundeinstruktør med videreutdanning innen bruk av dyr i terapi med mennesker. Helle innså den betydelige effekten dyr har på mennesker på hennes første sykehjemsbesøk sammen med hennes første terapihund Lucy. På dette besøket møtte de en dame med langt fremskreden demens som bare satt apatisk å så ut vinduet. Hun hadde ikke noe språk og reagerte heller ikke på tiltale. Når hun fikk Lucy i fanget våknet hendene til liv og hun kastet seg om halsen til Lucy mens gledestårene rant i strie strømmer nedover ansiktet. Det var da Helle bestemte seg for at det var dette hun ville bruke livet til å arbeide med, og hun startet Firbent Terapi.

Firbent Terapi er et ideelt selskap som hovedsakelig arbeider innen eldreomsorg og psykisk helse, men som også har god erfaring med å bruke hunder med barn og unge i skolen. Firbent Terapi er et tverrfaglig team som foruten pedagoger også består av sykepleiere, vernepleiere og psykologer.
Som pedagog brenner Helle for å motivere barn til økt leselyst og til skolearbeid, og hun har et verktøy som gjør nettopp dette; nemlig hundene.

Kontaktinformasjon:

http://www.firbentterapi.no
Epost: helle@firbentterapi.no
Tlf: 476 21 363