Bilde: Sosial entreprenør Ieva Kvaselyte
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Fremme bedre helse og livskvalitet via dans og bevegelsesterapi. Skape et trygt rom for følelsesuttrykk og redusere stress. Generelt øker danseterapi selvbevissthet og selvtillit, som kan styrke kommunikasjonsevnene og inspirere til et godt forhold med seg selv og andre.

Ieva Kvaselyte

Forretningsidé:

Moving stories ble startet for å vise hvordan man kan komme i kontakt med egne følelser gjennom dans- og bevegelse. Gjennom verksteder og treffpunkt vil Ieva koble mennesker til sin autentiske stemme gjennom utforskning av bevegelse. Hun bruker ulike verktøy som speiling, samarbeid, musikk, rytme for å finne tilstedeværelse i oss selv og i møte med andre. Ieva møter gruppen der de er, jobber med å skape både trygghet og lek, slik at vi føler at vi kan nærme oss utfordringene på en overkommelig måte.

Dans og bevegelsesterapi kan brukes med alle befolkninger og med enkeltpersoner, par, familier eller grupper. De begrensningene man føler i møte med seg selv skal sakte, men sikkert løsne, slik at vi finner en letthet i det å være. Når veggene våre brytes ned og vi klarer å være akkurat som vi er, øker vi livskvaliteten og møter opp i livet vårt på en sunn, givende og lykkelig måte.

Bakgrunn:

Ieva kommer opprinnelig fra Litauen. Hun oppvokst med bevegelse til musikk og har rytme og dans som en naturlig del av seg selv. Hun har bachelorgrad i pedagogikk og videreutdannelse i dans og bevegelsesterapi. Gjennom sin studie fokuserte hun på bevegelse som tråd med egne følelser, drifter og sanser. Det er en lek som frigjør samtidig som den lærer oss å nærme oss hverandre i lytting, kommunikasjon og tillit.

Moving Stories representerer hennes erfaring med dans som en kommunikasjonsform.

«Jeg opplevde at dans var en måte jeg endelig kunne bli fri på. Alle følelsene ble uttrykt gjennom bevegelser, jeg kunne fine roen og lære å lytte min egen historie. Jeg forsto hvordan dansen kunne bli et verktøy for å åpne andre mennesker opp, slik at de fant sin autentiske historie.»