Storhaug Unlimited

Storhaug Unlimited støtter ildsjeler med innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer på Storhaug gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring.

Storhaug Unlimited tror på sosial verdiskaping ved å gi lokale beboere mulighet til å prøve, gjøre og bygge egne løsninger på sosiale utfordringer.

Lokale beboere støttes til å etablere bærekraftige virksomheter som prioriterer det sosiale formålet og dokumenterer resultatene av den sosiale verdien virksomheten har tilført samfunnet. Virksomheten skal også være økonomisk bærekraftig.

Overskuddet kan også være låst i virksomheten slik at ingen av aksjeeierne kan tjene store summer på driften eller ta utbytte.

Storhaug Unlimited ble opprettet som et av Områdeløft Storhaugs mange tiltak for å gjøre Storhaug til et bedre sted å bo.