Gründere som ønsker å løse utfordringer i samfunnet

Hva er en Unlimiter og hva gjør de egentlig?

Vi kaller de som får støtte av Storhaug unlimited for ildsjeler eller «Unlimitere». Ildsjeler fordi de skiller seg ut som personer med en sterk indre motivasjon til å bruke sin kompetanse og tid på å løse samfunnsutfordringer. Unlimitere fordi de er hjørnesteinene i nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited, hvor de former et nettverk, deler erfaringer, støtter hverandre, hjelper hverandre og ikke minst heier på hverandre.

Unlimiterene bruker tiden i nabolagsinkubatoren til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller, finne nyttige samarbeidspartnere og nettverk, og tester produktene sine slik at de kan evaluere om det har riktig effekt i forhold til målsetting. De driver med sosialt entreprenørskap.

Sosialt entreprenørskap er et nokså nytt begrep i Norge. Dette medfører at den generelle kompetansen og kunnskapen om sosialt entreprenørskap ikke er så stor og ofte begrenser seg til kjennskap til investormiljø som FERD-sosiale entreprenører eller beskrives gjennom et sosialt foretak.

Sosialt entreprenørskap handler kort sagt om selskaper som etableres for å løse problemer i samfunnet. Du kan lese mitt forsøk på redegjøre mer utfyllende for begrepet HER.

En av årsakene til at det ikke er en bred kjennskap til sosialt entreprenørskap er kanskje mangelen på et økosystem for denne «fjerde sektor» (benevnelse fra Benedicte Brøgger i boken «Sosialt entreprenørskap i Norge»). Manglende økosystem, og en forent forståelse for mulighetsrommet sosialt entreprenørskap gir, er godt beskrevet i rapporten «Sosialt entreprenørskap – økt synlighet og større handlingsrom» skrevet av Lars U Kobro på bestilling fra Arbeids – og sosialdepartementet.

Eksempler på sosialt entreprenørskap hos Storhaug Unlimited

Mens noen Unlimiterene fortsatt er i etablering og naturlig nok holder forretningshemmelighetene nokså tett på brystet, har andre allerede kommet i drift og er synlig i bybildet:

På Dokken i Badedammen finner du kanskje det hyggeligste sykkelverkstedet i landet. Kurt Øverland bekjemper utenforskap gjennom å tilby arbeidsplass for unge voksne som har havnet utenfor arbeidsliv og utdanning. Du kan støtte Kurt og hans mål gjennom å velge hans sykkelverksted neste gang sykkelen trenger service. Og det beste er at han henter og leverer sykkelen for deg.

Helle Barstad bekjemper ensomhet og uro blant beboere på sykehjem gjennom bruk av terapi hunder. I tillegg har hun gått til innkjøp av miniatyrhester som skal være med å skape mestring og glede for store og små. Hestene kan besøkes på Ullandhaug gård.  Les mer om Helle og hennes selskap Firbeint terapi HER.

Diana Pettersen bruker symaskinen som en sosial arena både for voksne og barn – og gjerne sammen. Med nål og tråd som verktøy inspirerer Diana til godt samvær mellom barn og foreldre, lærer bort hvordan man kan re-designe tøy og reparere det som er ødelagt i stede for å kjøpe nytt. Bevissthet rundt klesindustri, motehistorie og gjenbruk er tema som går igjen i hennes kurs. I tillegg er Diana en syerske av ypperste klasse og syr på oppdrag. Les mer om selskapet hennes Atlier Varmen HER

Du kan lese om flere Unlimitere HER. 

Tøffe tak og stort mot

Å være gründer er tøft fordi det krever ofte at du har mange roller samtidig. I startfasen er du gjerne din egen regnskapsfører, strateg, kommunikasjonrådgiver og markedsfører. Ekstra tøft ble det naturlig nok når Covid-19 inntraff Norge. Jeg kan ikke annet enn å ta av meg hatten for Unlimiterenes stå-på vilje og mot i disse harde tider. Forretningsplaner ble endret, digital kompetanse ble tilegnet seg i rekordfart og vi fikk gjennomført kurs og samlinger gjennom hele perioden hvor samfunnet var stengt ned. Framover fortsetter vi å jobbe hardt, støtte hverandre og håpe at framtiden ser lysere ut enn det våren gjorde. Gjennom å være en nabolagsinkubator så står vi i det sammen.

Kompetanseheving

Et fellestrekk for de fleste Unlimiterene er at de har både erfaring og kompetanse om utfordringene de skal løse i samfunnet og metoden de velger. Men for å lykkes i det å etablere et selskap i dag er det også viktig med såkalte «gründerferdigheter». Vi i Storhaug Unlimited ønsker derfor å støtte våre sosiale gründere gjennom å gi kompetanseheving og verktøy som er viktige for å lykkes i å skape bærekraftige bedrifter.

Vi er heldige som har gode støttespillere i næringslivet som har støtter oss gjennom å dele av sin kompetanse.

Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke Kulturkompaniet for ypperlig trening i formidling, Somedian for innspill og læring i sosiale medier strategi Bjørnson psykologene for kurs i selvledelse for gründere, Akuna for trening i pilotering og innsiktsarbeid, Deloitte  som har lært oss om selskapsformer og GDPR og Tøyen Unlimited for å lære oss om effektmåling. Jeg og Unlimiterene har lært masse av dere!