Bilde: Sosial entreprenør Olian Lopez Hustøl
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Å få ungdommer med sosiale utfordringer deltakende i det sosiale fellesskap, ved å styrke opp selvfølelse og opplevelse av likeverd gjennom psykoedukative tilnærminger og bevegelsesterapi.

Olian Lopez Hustøl – Pathfinders

Forretningsidé: Pathfinders ønsker å være en supplerende helsetjeneste til det offentlige tjenestetilbudet for personer med Asperger syndrom, ADHD og bipolare lidelser. Tjenesten skal kunne gi disse utsatte gruppene muligheten til å motta et omfattende og fleksibelt tjenestetilbud, samt et spisset tilbud knyttet opp mot deres utfordringer. Tjenesten skal være et lavterskel tilbud uten behov for henvisning fra lege, noe som gjør det enklere å benytte seg av tjenesten. Tjenesten skal heller ikke være regionalt bundet, men er fortrinnsvis for beboere i Storhaug bydel og hovedformålet er at tjenestemottaker skal få nok kunnskap og innsikt i egen psyke og situasjon, slik at en skal kunne mestre hverdagsutfordringer bedre.

Bakgrunn: Olian er utdannet vernepleier med faglig spesialisering og fordypning innen gruppedynamiske prosesser og psykoedukative behandlingsformer samt ART-instruktør (agression replacement training). Har jobbet innen spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten siden 2006 og ledet gruppetilbud og psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom, bipolar lidelse, schizofreni og affektive lidelser i en årrekke. Olian har også flere års erfaring fra kommunal helsetjenesten hvor utfordrende atferd og sinnemestring har vært ett fagfokus. Holdt kurs og foredrag innen tema søvnfysiologi, miljøtilrettelegging, fysisk aktivitet som terapi, sinnemestring, cellebiologi, selvfølelse og selvbildet, hjernefysiologi og anatomi. Videre har Olian vært kampkunstutøver i snart 30 år og bruker mye av kunnskapen derfra som ett ledd i terapi.

Kontaktinformasjon:
Epost: post@pathfinders.no
Telefon: 456 67 023