Bilde: Sosial entreprenører Eduardo Henrique Scaramuzza, Ingvild Maria Thingnes og Lise Behnè Eie
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Å gi arbeidssted og tverrkunstnerisk kollegium til nyetablerte kunstnere fra ulike fagfelt i Stavanger. Vi ønsker å fylle gapet mellom kunstutdanningene og arbeidslivet, og legge til rette for tverrkunstneriske samarbeider og å nytte hverandres kompetanse på tvers av kunstformer.

Eduardo, Ingvild og Lise – KRA: Kunst Rom Arbeid

Forretningsidé: : KRA – kunst rom arbeid tilbyr medlemskap for unge og nyetablerte kunstnere, med hovedvekt på dansere, musikere og visuelle kunstnere. Medlemmer får fri tilgang på arbeidsrom og sosiale og faglige møtepunkter. Vi verdsetter åpne prosesser og arrangerer ulike eventer, arbeidsvisninger og samtaler for et bredere publikum. KRA tilbyr også utleie av dansesal, møterom og rom til selskap og arrangement.

 

Bakgrunn: Som nyutdannede kunstnere i Stavanger savnet vi arbeidssted, møtepunkter og tilhørighet til et tilgjengelig miljø av andre kunstnere i feltet. Idéen om KRA springer ut fra Kråkeslottet, et prosjekt initiert av Lone Eivindsdottir og Ingvild Maria Thingnes, som i januar samlet mange av byens ferske kunstnere til å møtes og jobbe sammen i et bolighus på Storhaug i fire uker. Med KRA som et permanent medlemsbasert arbeidsfellesskap, ønsker vi å bidra til å samle kunstfeltet i Stavanger og være et sted de nyetablerte kunstnerne i byen kan føle tilhørighet til. Vi vil legge til rette for nye former for samarbeid og utforskning, og romme en bredde av kunstneriske uttrykk og metoder.

Kontaktinformasjon:
Nettside: KRA – kunstromarbeid
Epost: kunstromarbeid@gmail.com
Instagram