Bilde: Sosial entreprenør Kenneth Bøe
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Skape et sosialt og kreativt snekkerverksted for alle som vil bygge eller fikse noe.

Gjør det-pakke: Kenneth Bøe

Forretningsidé: Storhaug Snekkerforening er et kollektivt non-profitt snekkerverksted for alle. Stedet drives av medlemmene selv og utvikler seg i tråd med ønsker og behov fra de som bruker stedet.

Gjennom profesjonelt utstyr og opplæring i bruk gjør snekkerforeningen det mulig for alle å ta verkstedet i bruk. Vi tenker bærekraft i alle ledd og har derfor inngått avtaler på bruk av overskuddsmateriell fra byggebransjen, samt fokus på gjenbruk av materialer.

Kontaktinformasjon:
Epost: post@storhaugsnekkerforening.no

Facebook: Storhaug snekkerforening