Bilde: sosial entreprenør Kristian Fagerland
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Bedre oppvekst og stressmestring for barn gjennom sosiale og fysiske kreative aktiviteter.

Kristian Fagerland – Camp Storhaug

Forretningsidé:
Et balansert stressnivå bidrar til mindre smerter, økt glede, mer selvinnsikt, større medfølelse og bedre samhold. Camp Storhaug er et tilbud med aktiviteter for barn primært i 6.-10. trinn. En annerledes ungdomsleir, som skal være en base for stressmestringsverktøy og aktiviteter, for alle sosiale lag og med miljøet i øyemed. På den måten ønsker vi å styrke ungdommens evne til å tåle stress, skape sosiale nettverk, lære om lokalmiljø og næring.

Bedre balanse, fysisk kontroll og koordinasjon, så vel som gode sosiale og kreative aktiviteter legger til rette for en bedre stressmestring. Camp Storhaug bruker sin kompetanse til å bidra, hjelpe og støtte barn/ungdom (inkludert familie og skole) med et forebyggende tiltak som tilrettelegger for en bedre oppvekst og stressmestring.

Bakgrunn:
Kristian Fagerland er grunnlegger av Camp Storhaug og er til daglig kiropraktor i Stavanger. I tillegg til kiropraktor er Kristian også foredragsholder og har skrevet en bok om viktigheten av bevegelse for hjerne og kropp.

Mennesket, miljø og samfunnsengasjement har alltid vært viktig for Fagerland. Som kiropraktor med spesialisering innen nevrologi, barn og utvikling treffer han mange forskjellige mennesker med ulike bakgrunner og utgangspunkt. Alle som kommer til behandling har i en eller annen form helseutfordringer knyttet opp mot overdrevent stress, noe som igjen gjør dem syke. Mange lidelser stammer tilbake til stress og traumer fra tidlig alder. Det er en større andel barn i dag som beveger seg for lite og dette gir fysiske stress utfordringer. Dette ønsket Kristian å gjøre noe med ved å gi et sosialt tilbud for barn på Storhaug.

Kontaktinformasjon:
Camp Storhaug