Bilde: Sosial entreprenør Nils Christian Fossdal
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Elefantteateret er stedet hvor alt er tilpasset de aller yngste og deres familier. Barnekonvensjonen, artikkel 31, sier at alle barn har rett til å oppleve kunst og kultur og dette ønsker vi å alvor. Elefantteateret er en møteplass for barn og familier fra forskjellige samfunnslag og på tvers av kulturer. Alle skal føle seg hjemme i våre lokaler og i kunstneriske samspill.

Nils Christian Fossdal

Forretningsidé:
Et teater, et hus som formidler scenekunst, musikk og filosofiske praksiser for de aller yngste er vår forretningsidé. Vi bygger en institusjon som samler mennesker på tvers av sosial og økonomisk status. Vi tilbyr kunst for de aller yngste barna, sammen med ansvarlige voksenpersoner, av høy kvalitet. Kunstnere fra hele verden kommer til å besøke Elefantteateret de kommende årene. Vår forretningsvisjon rommer planer om å fylle huset med mennesker, hvor det å dele opplevelser er det viktigste. Utformingen av lokalene er nøye gjennomtenkt og rommene har forskjellige funksjoner. Forestillinger og konserter er en del av vårt tilbud, men også en mer uformell møteplass som bygger samhold blant foreldre med små barn. Her kan vi nevne et mikrobibliotek hvor vi har knyttet til oss frivillige som kan ta imot besøk. Forretningsideen tar utgangspunkt i at små barn er like viktige som store mennesker. I Elefant skal alt være tilpasset, det handler om rommenes utforming, programmeringen, hvordan vi velger ut hvem som skal arbeide der. I en nasjonal sammenheng håper vi å kunne bli et kompetansesenter i eget fagfelt, vår forretningsidé rommer derfor også planer om et faglig program for voksne, politiske debatter og mer.

 

Bakgrunn: 

Nils Christian Fossdal er daglig og kunstnerisk leder av teateret. I over 22 år har han sammen med ektefellen Siri Dybwik drevet Dybwikdans. Dansekompaniet holder til i Stavanger, men har hele verden som arena. Dybwikdans har i de siste årene vært spesielt dedikert til kunstneriske arbeider for barn, og har en klar målsetning om å skape kunstneriske hendelser av ypperste kvalitet for de minste.

Kontaktinformasjon:
Elefantteateret
Telefon: (47) 901 99 794
Epost: nils@elefantteateret.no
Facebook: Elefantteateret