Sosial inkubator på StorhaugDa er det endelig offisielt! Storhaug Unlimited har fått kontorlokaler i Kvitsøygt 3. Vi skal sammen med Områdesatsingen for Storhaug, frivillighetssentralen for Storhaug bydel, Ungdom og fritid og andre aktører etablere et aktivitetshus i 5 grader øst bygget.

Sosiale entreprenører som blir en del av Storhaug Unlimited vil ha tilgang til lokalene 24/7. I tillegg vil det være mulig å låne møterom og bruke deler av lokalene til diverse arrangement.


Døren vil være åpen for alle og vår ambisjon er å skape en møteplass i bydelen på innbyggernes premisser. Vi vil bruke mai måned til å innrede lokalene og flytte inn. Kom gjerne innom og hils på oss :)