Jakten på de rette lokalene

Storhaug Unlimited skal være en kombinasjon av arbeidsplass, kunnskapssenter og et fellesskap for individer som ønsker å bidra til et bedre lokalsamfunn. Vi kaller det for en nabolagsinkubator.

Vi ønsker å legge til rette for beboere som ønsker å utvikle løsninger på sosiale utfordringer og samtidig potensielt skape arbeidsplass for seg selv og andre.

Tanken er at gjennom å tilby kostnadsfrie kontorlokaler og støtte entreprenører i utviklingen av bærekraftige løsninger vil det skapes nye løsninger på utfordringer i bydelen.

Så hvor skal nabolagsinkubatoreren være? Det er det store spørsmålet om dagen.

Områdesatsingen til Storhaug er ute på befaringer, vi diskuterer samlokalisering med andre i bydelen og vi vurderer mulighetene opp mot hverandre. Forhåpentligvis har vi landet «de rette» lokalene iløpet av kort tid. Stay tuned!

Vi jakter på de rette lokalene på Storhaug.